CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

   

 AMT CO., LTD  sản xuất bao bì giấy offset chất lượng tại Việt Nam và làm hài lòng tất cả khách hàng nội địa, lẫn quốc tế với sản phẩm và dịch vụ, thái độ cư xử bằng sự cải tiến liên tục tính tham gia góp sức của mọi thành viên trong tất cả các bộ phận và mọi hoạt động được tổ chức tốt ở các cấp.

    CHÚNG TÔI CẢM KẾT
1. Làm việc đồng đội với sự tham gia góp sức của tất cả mọi người trong công ty.
2. Cải tến liên tục trong tất cả công việc và hệ thống.
3. Chấp nhận và thực hiện những thay đổi cần thiết cho việc áp dụng cải tiến.
4. Giảm sự phụ thuộc đối với việc giám sát và kiểm tra để chất lượng bằng cách làm         tất cả mọi việc đúng ngay lần đầu tiên, đúng thời gian và mọi lúc.
5.  Ngăn ngừa và giảm thiểu những hao phí có thể trong tất cả phạm vi.
6.  Hoàn thành trách nhiệm, cam kết đúng thời hạn mọi lúc và bằng mọi giải pháp.
7. Tạo môi trường làm việc an toàn.
8.  Không ngừng đào tào và phát triển con người.
 

 
PRODUCT OFFSET