TẦM NHÌN SỨ MỆNH


TẦM NHÌN  

Trở thành công ty hiện đại, hiệu quả hàng đầu trong nước và Quốc tế.

SỨ MỆNH 
Cung cấp sản phẩm và dịch vụ theo chuẩn mực Quốc tế, nhằm nâng cao giá trị cuộc sống và hoạt động đa năng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI  
 Mọi hoạt động điều hướng tới khách hàng.
 Năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, tận tâm, minh bạch, hiện đại.
 Người lao động được quyền phấn đấu, cống hiến làm việc hết mình được quyền hưởng thụ đúng với chất lượng, kết quả, hiệu quả của cá nhân đóng góp.
 Được quyền tôn vinh cá nhân xuất sắc, lao động giỏi.


TRIẾT LÝ KINH DOANH 
An toàn, hiệu quả, bền vững.
Đoàn kết, hợp tác, chia sẽ và trách nhiệm xã hội.
Sự thịnh vượng của khách hàng là sự thành công của AMT Co., Ltd


SOLOGAN: CHUYÊN NGHIỆP - UY TÍN - TẬN TÂM 

 
PRODUCT OFFSET